Grøn Computer er mere end blot et navn

Vi planter træer for hver solgt enhed!

Og vi har brugt megen tid på at finde den mest optimale måde at gøre det på.

Derfor planter vi hurtigvoksende Balsatræer i Amazonas.

De bidrager nemlig med CO2 optagelse allerede det første år!

Til sammenligning går der mindst 5 år før et dansk bøg- eller birketræ overhovedet kan begynde at opsamle tilsvarende mængde CO2

Og når træerne skal fældes, så bliver de brugt til materiale til landsbyerne, til dem som har plantet det i første omgang.

Derved risikerer man ikke at det bliver brugt til brændsel og blot kommer ud i naturen igen.

Det syntes vi er en vigtig og betydningsfuld detalje!

Dit køb er med til at reducere CO2 forbruget i 5 år!

Har du tænkt på at der udledes CO2 ved brug? Ja, både strømforbruget, internetforbindelsen, og mere efterlader et CO2 aftryk, helt klimaneutrale er vi jo ikke endnu, desværre!

Vi har taget en klimaberegning for det CO2 aftryk en typisk stationær computer, bærbar, mobil og tablet i hjemmet forbruger hvert år i snit.

Med udgangspunktet heri planter vi 1 balsatræ som er med til at reducere CO2 aftrykket med cirka 16kg CO2 per år. 

Og bruger du så kun enheden i 3 eller 4 år? Så pyt. Så har det bare været ekstra positivt på den konto!

Selv de helt små ting kan være med til at gøre en forskel.

Vi freder eksisterende regnskov!

For os var det ikke nok kun at plante og reducere.
Nej det var vigtigt for os at vi også kan gøre noget positivt for det vi har i forvejen.

Derfor er det vigtigt for os at vi også kan være med til at frede den eksisterende regnskov, uanset hvor lidt der er tilbage.

På den måde kan vi også bidrage til at opretholde den fauna i regnskoven der ellers ville være truet af skovfældning, landbruget der afbrænder skove til nye marker eller plantager.

Det er kun takket være jer at det kan lade sig gøre!
Så tusind tak fordi I har været en del af Grøn Computer, og
gjort det muligt for os at lade vores mål gå i opfyldelse!💚

Når du køber et brugt produkt hos Grøn computer - så hjælper du med at nedbringe CO2 aftrykket!

Vi planter for at reducere CO2 aftrykket øremærket det forbrug din enhed har i 5 år.

Når du køber et brugt produkt fra Grøn Computer, så bidrager du til at reducere CO2 aftrykket gennem de hurtigvoksende balsatræer vi får plantet i Amazonas, træerne står i 5 år, og vil ikke efterfølgende blive brugt til brændsel. Derved bliver den optagede CO2 ikke udledt igen.

Vi reducerer løbende CO2 aftrykket af computere, tablets og telefoner solgt gennem Grøn Computer. – Dette opgøres og opdateres som minimum årligt. – Se certifikat længere nede.

Vi har alle i fællesskab reduceret CO2 aftrykket siden Januar 2021.

DIT KØB REDUCERER CO2 AFTRYKKET i 5 ÅR!

Hver gang du køber et brugt produkt hos Grøn Computer, så er du med til at bidrage positivt til klimaet.

Du gør en forskel når du køber brugt!

Alene det at du vælger at købe et genbrugt produkt, gør at du sparer klimaet for en masse unødvendig CO2.

For slet ikke at tale om de råstoffer og kostbare ressourcer der kræves for at producere computeren i første omgang.

At købe brugt er klimavenligt og det er det grønne valg. Og vi vil gerne gøre det endnu bedre mere attraktivt for dig at vælge Grøn Computer.

Dit CO2 forbrug EFTER købet

Når mange snakker CO2 reduktion så tænker man kun på fremstillingsprocessen og transporten.

Men hvad så med CO2 forbruget efter købet? 

Computeren skal jo fortsat bruge strøm og med den strøm vi producerer i Danmark bliver der i gennemsnit udledt 26kg CO2 fra en bærbar computer hvert eneste år.

Også selvom at vi faktisk er forholdsvis mere grønne, sammenlignet med de fleste af EU-medlemslandene.

Vi skal være proaktive! Så for hvert træ der plantes bliver der optaget i snit 16kg CO2 hvert år de næste 5 år!

Hvorfor balsatræer?

Vi mener at det er vigtigt at gøre en forskel på CO2 aftrykket allerede nu, og her spillet balsatræer en helt unik rolle!

Der bliver plantet hurtigt voksende Balsatræer på gammel landbrugsjord, som med deres enormt hurtige vækst optager cirka 16 kilo CO2 hvert år, pr. træ. Og det kan måles, allerede fra første år!

I løbet af 100 år sker CO2 optaget pr. træ i omdrift cirka 7 gange hurtigere end CO2 optaget fra et dansk træ.

Set til forskel fra plantning af bøg og birk som vi hyppigst gør brug af herhjemme, hvor der går cirka 5 år, før planten overhovedet begynder at optage tilsvarende mængde CO2

Hvad vi siger er det vi gør og det har vi dokumentation på!

Og det er din sikkerhed for at det er gjort rigtigt og som angivet!

Certifikat-Ecuador-Groen-Computer

Løbende foretager vi en komplet opgørelse over solgte enheder: Computere, Tablets, Telefoner, Skærme, m.v. og indsender vores bidrag til Growing Trees Foundation Denmark. Certifikatet herover er dokumentation for vores bidrag og den forskel vi sammen er med til at gøre, ikke blot for klimaet, men også for den lokale befolkning i Ecuador.

FNs 17 verdensmål

Gennem vores samarbejde med Growing Trees Network i Danmark arbejdes der direkte med 3 vigtige verdensmål.

  • MÅL 13: KLIMAINDSATS
  • MÅL 6: RENT VAND OG SANITET
  • MÅL 15: LIVET PÅ LAND

Men projekterne vi støtter, hjælper også indirekte på en del af de øvrige verdensmål.

Er du nysgerrig i at vide mere så tjek deres side herunder:

TRÆER OG DE 17 VERDENSMÅL