Grøn Computer er mere end blot et navn

Når du køber et brugt produkt hos Grøn computer - så kompenserer vi dens CO2 forbrug de næste 5 år!

Vi CO2 kompenserer dit forbrug de næste 5 år af produktets levetid.

Når du køber et brugt produkt fra Grøn Computer, så bidrager vi med CO2 kompensering der dækker de næste 5 år af produktets brug.

Vi reducerer løbende CO2 forbruget af computere, tablets og telefoner solgt gennem Grøn Computer. – Dette opgøres og opdateres kvartalsvist. – Se certifikat længere nede.

Vi har kompenseret vores kunders CO2 forbrug siden Januar 2021.

Vi klimakompenserer co2 forbruget i 5 år!

Hver gang du køber et brugt produkt hos Grøn Computer, så er du med til at bidrage positivt til klimaet.

Du gør en forskel når du køber brugt!

Alene det at du vælger at købe et genbrugt produkt, gør at du sparer klimaet for en masse unødvendig CO2.

Faktisk intet mindre end 380kg for en alm. bærbar computer f.eks.!
For slet ikke at tale om de råstoffer og kostbare ressourcer der kræves for at producere computeren i første omgang.

At købe brugt er klimavenligt og det er det grønne valg. Og vi vil gerne gøre det endnu bedre mere attraktivt for dig at vælge Grøn Computer.

Dit CO2 forbrug EFTER købet

Når mange snakker CO2 reduktion så tænker man kun på fremstillingsprocessen og transporten.

Men hvad så med CO2 forbruget efter købet? 

Computeren skal jo fortsat bruge strøm og med den strøm vi producerer i Danmark bliver der i gennemsnit udledt 30kg CO2 fra en bærbar computer hvert eneste år.

Også selvom at vi faktisk er forholdsvis mere grønne, sammenlignet med de fleste af EU-medlemslandene.

Vi skal være proaktive! Derfor kompenserer vi dit CO2 forbrug efter købet i hele 5 år!

Hvorfor balsatræer?

Vi mener at det er vigtigt at gøre en forskel på CO2 aftrykket allerede nu, og her spillet balsatræer en helt unik rolle!

Der bliver plantet hurtigt voksende Balsatræer på gammel landbrugsjord, som med deres enormt hurtige vækst optager cirka 16 kilo CO2 hvert år, pr. træ. Og det kan måles, allerede fra første år!

I løbet af 100 år sker CO2 optaget pr. træ i omdrift cirka 7 gange hurtigere end CO2 optaget fra et dansk træ.

Set til forskel fra plantning af bøg og birk som vi hyppigst gør brug af herhjemme, hvor der går cirka 5 år, før planten overhovedet begynder at optage CO2

Hvad vi siger er det vi gør og det har vi dokumentation på!

Og det er din sikkerhed for at det er gjort rigtigt og som angivet!

Certifikat-Ecuador-Groen-Computer-090223

Hvert kvartal foretager vi en komplet opgørelse over solgte enheder: Computere, Tablets, Telefoner, Skærme, m.v. og indsender vores bidrag til Growing Trees Foundation Denmark. Certifikatet herover er dokumentation for vores bidrag og den forskel vi sammen er med til at gøre, ikke blot for klimaet, men også for den lokale befolkning i Ecuador.

Hvert kvartal foretager vi en komplet opgørelse over solgte enheder: Computere, Tablets, Telefoner, Skærme, m.v. og indsender vores bidrag til Growing Trees Foundation Denmark. Certifikatet herover er dokumentation for vores bidrag og den forskel vi sammen er med til at gøre, ikke blot for klimaet, men også for den lokale befolkning i Ecuador.

FNs 17 verdensmål

Gennem vores samarbejde med Growing Trees Network i Danmark arbejdes der direkte med 3 vigtige verdensmål.

  • MÅL 13: KLIMAINDSATS
  • MÅL 6: RENT VAND OG SANITET
  • MÅL 15: LIVET PÅ LAND

Men projekterne vi støtter, hjælper også indirekte på en del af de øvrige verdensmål.

Er du nysgerrig i at vide mere så tjek deres side herunder:

TRÆER OG DE 17 VERDENSMÅL
- Grøn Computer er mere end blot et navn - Grøn Computer - Genbrugt IT med omtanke - 17 verdensmaal 1024x7241 1