Vi støtter Danmarks Naturfredningsforening som Naturdonor

Vi støtter Danmarks Naturfredningsforenings projekt "Naturdoner".

Vi har valgt at støtte Danmarks Naturfredningsforenings projekt “Naturdoner”.

Naturdonor er et bredt omfang af projekter i Danmark.
Vigtigst er det at vi er med til at beskytte og bevare vores dyrebare natur.
Men projekterne omfatter også det menneskelige aspekt. Hvordan vi passer på naturen og hvordan vi får mest muligt ud af den.

Som Naturdonor støtter vi Danmarks Naturfredningsforenings arbejde for naturen, miljøet og klimaet
Her er de væsentligste projekter der arbejdes med:

  • Beskytte plante- og dyrelivet ved at skabe flere og bedre levesteder i naturen.
  • Give naturen mere plads til lands og til vands.
  • Beskytte unikke naturområder for eftertiden gennem fredning.
  • Beskytte drikkevandet, så der også er rent vand til de fremtidige generationer.
  • Mindske affald og ressourcespild og passe på miljøet.
  • Inspirere flere børn og voksne til at komme ud og opleve og bruge naturen.

Lyst til at lære mere?
Gå til Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside